۲۵
دو شنبه 25 دی 1396
شماره 7297
سلامت
۲۳۰۲۳۶۱۸
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۳
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

شعار،گرهی از مشکلات طرح تحول باز نمی‌کند

از دولت تقاضا داریم تأمین بودجه پایدار برای اجرای طرح تحول سلامت را در دستور کار قرار دهد
ویژه
یک کارشناس دارویی گفت: استفاده از فرآورده‌های کدئین‌دار در افراد کمتر از 18سال توصیه نمی‌شود

هم بدهکاریم، هم طلبکار

روز شلوغ وزیر بهداشت از مجلس شورای اسلامی تا پارلمان بخش خصوصی
سلامت
وزیر بهداشت با حضور در اتاق بازرگانی، مقدمات مذاکره برای واگذاری بخشی از خدمات خود به بخش خصوصی را فراهم آورد
علوم‌پزشکی طلب شرکت‌های دارویی را بدهد

علوم‌پزشکی طلب شرکت‌های دارویی را بدهد

متأسفانه دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سهم دارو را در جای دیگر هزینه کرده بنابراین هنوز شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها با مشکل کمبود نقدینگی برای تأمین دارو مواجه هستند.
تدوین پروتکل اجرایی برای خدمات در بیمارستان‌ها
تدوین پروتکل اجرایی برای خدمات در بیمارستان‌ها
سعی داریم تا قبل از پایان سال برای ۲۰ راهنمای بالینی و خدمات پرهزینه، پروتکل‌های اجرایی تدوین کنیم. نظام ارجاع یک مهره کلیدی در نظام سلامت است