تعداد بازداشت‌ها و هویت خودکشی‌ها در زندان

اعتراض ­های اخیر و شایعاتی درخصوص آمار بازداشتی‌ها و افرادی که در این مدت خودکشی کرده‌اند موضوع شروع صحبت‌های غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه بود.