۳۰
دو شنبه 25 دی 1396
شماره 7297
جامعه
۲۳۰۲۳۶۱۸
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۰۵
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

استقبال نمایندگان مجلس از رفع فیلتر تلگرام

تلگرام
پس از رفع فیلتر در شامگاه شنبه 23دی به دستور رئیس جمهور، بسیاری از کارشناسان، مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این اقدام استقبال کردند.
ویژه
امیدواریم نتایج این آسیب‌شناسی تا پایان امسال آماده و به دولت و مجلس ارائه شود تا براساس آن در قانون شوراها بازنگری شود.

رونق تلگرام باوجود فیلترینگ

نگاهی به اثرات2 هفته فیلترینگ تلگرام یک روز بعد از رفع فیلتر
تلگرام
پیام‌رسان تلگرام حدود 2هفته پیش و با بالاگرفتن برخی ناآرامی‌ها در ایران، فیلتر شد و درنهایت، شب شنبه با دستور رئیس‌جمهور و با وجود مخالفت‌های بسیاری از سوی معاون دادستان و... رفع فیلتر شد. اما در این بین بررسی تأثیرات این 2هفته فیلترینگ تلگرام در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و... از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این مطلب تلاش دارد تا به این موضوع از جنبه‌های مختلف بپردازد.