جزئیات پرداخت یک میلیون تومان «عیدی» بازنشستگان

دولت در مصوبه‌ای، رقم پاداش آخر سالعیدی بازنشستگان دولت را که در بهمن‌ماه پرداخت خواهد شد، یک میلیون تومان اعلام کرد.