رضایی: دنبال تشکیل مجلس سنا نیستیم

محسن رضایی -دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام- در کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در پاسخ به انتقادهایی درباره ورود مجمع به عرصه قانونگذاری گفت: آسیب‌شناسی فرایند سیاستگذاری در مجمع انجام شده و از سیاست‌نویسی به سیاستگذاری وارد شده‌ایم. ما به اجماع نخبگانی در سیاستگذاری توجه بیشتری خواهیم کرد و سیاست‌های کلی را در نظام حقوقی کشور، جانمایی خواهیم کرد.