بودجه سال آینده تهران انقباضی است

عدم‌ثبت رسمی املاک شهرداری، تعطیلی پروژه‌های شهرداری به‌علت بی‌پولی و صدور آنلاین پروانه در تهران ازجمله مسائلی بود که در 2روز گذشته توسط اعضای شورای شهر مطرح و بررسی شده است.