لیست قرمز بیمه برای 54داروی پرمصرف
همزمان با گرانی و ایجاد بازار سیاه برای بخشی از داروها و تجهیزات پزشکی در کشور، روز گذشته پوشش بیمه داروهای پر‌مصرف که در اصطلاح به آنها OTC می‌گویند با تصویب و دستور شورای‌عالی بیمه به تمام شرکت‌های بیمه‌ای کشور حذف شد.