انتقاد شمخانی از عربستان در دیدار مقام عراقی

فالح فیاض، مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق با دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت‌وگو کرد.