پلاستیک؛ قاتل پرندگان دریایی

نتایج بررسی‌‌‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد پلاستیک‌‌های مصرف شده توسط انسان مهم‌ترین عامل کشته شدن پرندگان دریایی است.