سد‌ها را بشکنیم، ریزگردها مهار می‌شود

دکتر مژگان صوابی اصفهانی، متخصص سم‌شناسی محیط‌زیست و استاد پیشین دانشگاه میشیگان
عامل اصلی ایجاد ریزگردها در ایران، خشکی منطقه  است و خشکی منطقه در سالیان اخیر، بیش از هر چیز در اثر سدسازی گسترده در سطح کشور است.