سکوت به آزار و اذیت‌های جنسی دامن می‌زند

در یک ماه اخیر 3پرونده آزار و سوءاستفاده جنسی پشت سر هم که شامل اتفاقی که در مدرسه پسرانه غرب تهران افتاد، تعرض به کودک خمینی شهری و خبر تجاوز به 41 زن ایرانشهری در استان سیستان و بلوچستان می‌شود، برای چندمین‌بار تلنگری جدی به مسئولان و جامعه زد که باید برای آسیب‌های اجتماعی و افزایش آن، فکری اساسی کرد.