8
دو شنبه 28 خرداد 1397
شماره 7408
تاریخ و اندیشه
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

عدد خبر | مشاغل

عدد خبر
قیمت هر گرم طلای 18عیار 201هزار تومان و قیمت سکه امامی 2میلیون و 435هزار تومان اعلام شده است.
رئیس سازمان بازرسی کشور از ورود این سازمان به بازار سکه، ارز، مسکن و خودرو خبر داد و گفت: مردم به‌زودی نتیجه ورود سازمان بازرسی را به این بازارها احساس می‌کنند.

روزهای خاموشی صنعت طلایی

نوسان بازار طلا، واحدهای طراحی و تولیدکننده طلا و جواهر کشور را زمین می‌زند؛ 75درصد تولیدکننده‌ها، به تعدیل نیرو روی آورده‌اند
تولید
«یک هفته تمام طول کشید تا با 200نفر تسویه‌حساب کنم. بعد از پرداخت قبض‌های تلنبار شده آب، برق و گاز یک روز برای همیشه چراغ‌ها را خاموش کردم و عطای این کارخانه را به لقایش بخشیدم.»