10
دو شنبه 28 خرداد 1397
شماره 7408
زیست‌بوم
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارش2
سنگ‌نوشته و نقش برجسته آنوبانی نی با قدمت 4هزار و 800سال و حک‌شده بر کوه میانکل شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه همچنان در حیاط یک مدرسه دخترانه محصور است.

143میلیون هکتار از ز‌مین‌های کشور در معرض بیابان‌زایی

مدیر ملی ستاد مقابله با گردوغبار: بیابان‌زایی از بیابان‌زدایی پیشی گرفته است
مهار بیابان‌زایی
رئیس بخش تحقیقات بیابان مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، همزمان با روز جهانی بیابان‌زدایی 27خرداد با اعلام اینکه فرایندهای بیابان‌زایی در کشور به‌شدت فعال هستند، گفت: 143میلیون هکتار ازعرصه‌های کشور تحت‌تأثیر بیابان‌زایی قرار دارد؛ در واقع بیش از 88درصد از اراضی کشور در معرض بیابان‌زایی است.