11
دو شنبه 28 خرداد 1397
شماره 7408
سبک زندگی
23023683
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

انکار سد راه ترک اعتیاد

زندگی+
قبل از رسیدن به راه‌های ترک اعتیاد و درمان آن باید گام‌های بزرگ‌تری برداشت و به مسئله‌ای توجه کرد که خیلی هااعتقاد دارند اگر در زندگی فرد معتاد، این مسئله حل نشود او حتی بعد از ترک اعتیاد هم ممکن است دوباره به سمت مواد‌مخدر برگردد و تمام تلاش‌هایش را نادیده بگیرد.

عابرپیاده همیشه مقدم است

حقوق عابرپیاده چیست و آشنایی با آن‌چه تأثیری در بهبود وضعیت ترافیک دارد؟
ساختن یک شهر رؤیایی که به دور از آلودگی و ترافیک باشد، به‌تنهایی نه کار شهرداری است و نه کار راهنمایی و رانندگی. نه فقط به مردم مربوط می‌شود و نه فقط به دولت. یکجوری همه باید دست به‌دست هم دهیم تا حرکت جمعی‌ای صورت بگیرد و در کوتاه‌ترین زمان تهران را به قانونمند‌ترین شهر تبدیل کنیم