پیشنهادی برای تغییر سن بازنشستگی نشده است

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از موافقت کمیسیون تلفیق با پرداخت ۵۰هزارمیلیارد تومان از بدهی‌های دولت به این سازمان خبر داد و گفت: پیشنهادی به‌طور مشخص برای تغییر سن بازنشستگی داده نشده است.