26
چهار شنبه 11 بهمن 1396
شماره 7311
شهر-۲
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

نظم و تناسب، گمشده تبلیغات شهری پایتخت

گپ و گفتی با یک گرافیست در مورد تبلیغات شهری در تهران
مختص‌آباد
یکی، دوماه قبل که مسئله حجم زیاد تبلیغات روی بدنه اتوبوس‌ها مطرح شد، بعضی شهروندان به حجم بالای تبلیغات در کل مجموعه فضای شهری اشاره کردند
تصویر شهر
45پل عابر پیاده مکانیزه در شهر تهران وجود دارد که به جز معدودی همه آنها از کارافتاده‌اند.

چهار فصل یک خیابان شرقی

ولیعصر، خیابانی به قدمت یک قرن و جلوه‌ای از زیبایی؛ اگر خودروها نباشند
گزارش
می‌تواند هر جایی باشد. ائل‌گلی در تبریز، بلوار زند در شیراز، چهارباغ اصفهان یا وکیل‌آباد مشهد.

گرمای تو از من

ون‌‌ که جلوی روی‌شان ترمز می‌زند، لبخند روی چهره اغلب‌شان نقش می‌بندد.
طرح محدودیت توسط پلیس بزرگراه اجرا می‌شود
در ستون با مردم روزنامه همشهری مورخ13/10/96 شهروندی از ترافیک ورودی بزرگراه صدر از مدرس گلایه کرده بود.
PDF چهارشنبه 11 بهمن‌ماه 1396
کوتاه شهر-۲
حدود 2هفته است که پلیس راهور با مسدود کردن صبحگاهی میدان صیاد شیرازی