شهر در رسانه ها

روزنامه «شرق» در سرمقاله خود با عنوان «چه‌کسی مسئول برف‌روبی است؟» به مسئله «بحران مشارکت اجتماعی» پرداخته است.