طلب بیمارستان‌ها را بپردازید

رئیس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت برای چندمین‌مرتبه نسبت به عملکرد بیمه‌های تجاری مبنی بر عدم‌واریز سهم 10درصدی وزارت بهداشت در درمان مصدومان ترافیکی انتقاد کرد.