تولید 54.8 میلیارد نخ سیگار در سال 98
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد: در سال گذشته تولید سیگار در ایران از ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون نخ فراتر رفته است.