5
شنبه 14 تیر 1399
شماره 7978
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مجازات حبس برای آتش‌افروزان در جنگل

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها با اشاره به تشکیل پرونده برای 3نفر از عاملان آتش‌سوزی‌های اخیر گفت: مجازات حبس در انتظار عاملان آتش‌سوزی‌های عمدی و سهوی در جنگل‌ها و مراتع کشور است.
ویژه
آسمان شهرهای کشور این روزها دستخوش گردوغبار شده است.
جدول‌اعداد | 3687
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7978

دولت‌ها و داوطلبان اطفای حریق جنگل‌

همشهری شیوه عملکرد 4کشور ایران، برزیل، استرالیا و آمریکا در حمایت از داوطلبان مردمی در اطفای حریق جنگل‌ها را بررسی کرد
جنگ آتش و جنگل هیچ‌وقت تمامی ندارد. سال‌هاست که منابع طبیعی کره زمین عامدانه و غیرعامدانه با آتش‌سوزی تهدید می‌شوند و در برابر سوختن هر درخت نیز هر شهروند مسئول است.