20
شنبه 14 تیر 1399
شماره 7978
کتاب
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
تصویرهایی از رمان شهریور شعله‌ور نوشته محمدحسن شهسواری

برق صیقل چاقو

محمد‌حسن شهسواری، داستان‌نویس تجربه‌گرایی است.پایبند نشدن به یک نوع نوشتن برای نویسنده‌ای که از تجربه‌های ‌اول داستان‌نویسی‌اش بیش از 2دهه می‌گذرد، کار آسانی نیست.