کرونا انتخابات را به تأخیر نمی‌اندازد

جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: زمان تعیین‌شده برای برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس، تغییر نخواهد کرد.