همیاری مردمی برای عبور از کرونا

​​​​​​​ شهروندان برای حل‌وفصل موقتی مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا؛ خودشان دست‌به‌کار شده‌‌اند.