پزشک سیاستمداری که قربانی کرونا شد

​​​​​​​محمدرضا راه‌چمنی را باید سومین نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی دانست که به عارضه کرونا دچار شد و درگذشت.