اقدامات تازه برای کاهش فشار ارزی

بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار ارز از دیروز طرف تقاضای ارزی را هدف گرفت
بانک مرکزی برای کاهش فشار‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها و همینطور حفظ ذخایر ارزی، واردات کالاهای‌ گروه چهارم را که شامل 1400قلم کالا می‌شود، حتی در مناطق آزاد تجاری و ویژه‌ اقتصادی ممنوع اعلام کرد.