9
پنج شنبه 11 بهمن 1397
شماره 7593
حوادث
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
5سارق مسلح نقشه کشیده بودند که به یک صرافی در پایتخت دستبرد بزنند اما پیش از اجرای این سناریو دستگیر شدند.
مردی به‌دلیل عصبانیت از تخریب خانه‌ای که به‌طور غیرمجاز ساخته بود با ژ3 ساختمان شهرداری هشتگرد را به رگبار بست.
بازی مرگبارپسر نوجوان با اسلحه/مرگ خودخواسته پس از شکست تیم ملی
وقتی سارق جوان، پرادوی 500میلیونی برج‌سازی‌ را سرقت کرد و او را تا پرتگاه مرگ پیش برد نمی‌دانست خودش هم به دام شاه‌دزدی گرفتار خواهد شد.
عملیات پاکسازی پایتخت از معتادان متجاهر ادامه دارد

بازداشت 1100معتاد در یک روز

داخلی
عملیات گسترده پلیس پایتخت برای پاکسازی شهر از معتادان متجاهر که از سه‌شنبه آغاز شده بود دیروز هم با بازداشت 1100معتاد دیگر ادامه یافت و وارد مرحله تازه‌ای شد.
PDF حوادث
کوتاه حوادث
با مردم