تلاش برای تکرار «خلیج خوک‌ها»

دخالت اعضای سابق نیروهای ویژه ارتش آمریکا در کودتا علیه مادورو، خاطره شکست عملیات سازمان سیا برای سرنگونی کاسترو را زنده کرده است
دولت ونزوئلا طی روزهای گذشته از خنثی کردن یک کودتا و دستگیری شماری از افراد دخیل در آن خبر داده است؛ کودتایی که شیوه عملیات نظامی در آن و دست‌های پشت پرده‌اش یادآور عملیات در سال1961 ضدانقلابیون کوبایی تحت هدایت سازمان سیای آمریکاست که قصد براندازی حکومت انقلابی فیدل کاسترو را داشتند.