18
پنج شنبه 18 اردیبهشت 1399
شماره 7936
جامعه
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
آمار روزانه ابتلا به کرونا افزایشی شد؛ 55 شهر همچنان در وضعیت قرمز

کرونا در راه صعود

هشدار به گروه‌های پرخطر: در خانه بمانید، تغییری در شرایط به‌وجود نیامده است
گزارش
آمار روزانه ابتلا به کرونا در کشور سیر صعودی به‌خود گرفته است. آن هم در شرایطی که بسیاری از مردم با توجه به سیاست‌های اخیر در بازگشایی مراکز عمومی و شماری از مشاغل، شرایط را عادی فرض کرده و احتیاط‌ها را کنار گذاشته‌اند.