کاهش تولید زباله؛ ضروری‌تر از همیشه

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ضمن اعلام آماری درباره برنامه‌های اجرا شده برای ضدعفونی حوزه‌های کاری و روند جمع‌آوری و دفن زباله طی 2ماه اخیر، از مردم درخواست کرد تا با کاهش مواد دورریز و دوری ازاسراف وسایل یک‌بار مصرف، پسماند کمتری تولید کنند.