سرانجام سردار

بالاخره آزمون در لورکوزن فیکس شد و خودی نشان داد
بعد از مدت‌ها انتظار که کم‌کم داشت به قطع امید کامل منجر می‌شد، بالاخره سردار آزمون در ترکیب بایرلورکوزن خوش درخشید و نشان داد همان ستاره بااستعدادی است که اگر سرش فقط گرم فوتبال باشد، می‌تواند وضعیت خیلی بهتری پیدا کند.