23
سه شنبه 2 اسفند 1401
شماره 8719
پرونده3
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
درخت قدیمی محله تجریش روزگاری کفاشی و قهوه‌خانه بود

چنار هزار ساله امامزاده صالح‌ ع

چنار امامزاده صالح ع برای اهالی شمیران بیشتر از یک درخت بود؛ چیزی شبیه به یک هم‌محلی که در آداب و رسوم، زندگی روزمره و حتی کسب‌وکار آنها هم نقش داشت.