شرط پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی در گیلان

گفت و گو با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار
گیلان از استان‌های ریزنقش اما توانمند کشور است که با وجود داشتن فقط 9/0 درصد از مساحت ایران بخش قابل ‌توجهی از نیازهای تولیدی و خدماتی کشور را تامین می‌کند.