19
یکشنبه 13 آبان 1397
شماره 7520
سیاست
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
خط تولید جنگنده کوثر نخستین جنگنده بومی کشور صبح دیروز افتتاح شد.
مجلس
136نفر از نمایندگان مجلس با ارائه طرح دوفوریتی «مقابله با حمله سایبری احتمالی آمریکا» به مقابله با تهدید‌های اینترنتی آمریکا می‌روند.

عهد اروپا با ایران

وزیران خارجه و دارایی 3 کشور اروپایی در بیانیه‌ای بر گشایش ارتباط مالی و تداوم صادرات نفت ایران تأکید کردند
دیپلماسی
«ایران باید بتواند نفت بفروشد»؛ این بخشی از بیانیه مشترک وزیران خارجه و دارایی کشورهای اروپایی به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اعلام تعهد به برجام و در تقابل با اجرای دور جدید تحریم‌های ایران است