17
یکشنبه 13 آبان 1397
شماره 7520
شهر-۲
123
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
مطابق آمارها حدود80درصد تلفات ناشی از حوادث ترافیکی شهری، عابران پیاده و موتورسیکلت‌سواران هستند.
شهریار
اسدالله امرایی برای کتابخوان‌ها نام بسیار آشنایی است؛ مترجم پرکاری که در طول سال‌ها، کتاب‌های زیادی ترجمه کرده و نویسندگانی را به مخاطب ایرانی معرفی کرده است.

ساماندهی متکدیان درگیر هزارتوی کاغذ بازی

داستان تکراری پایتخت و متکدیانش کلاف سردرگمی شده و هیچ‌یک از دستگاه‌های متولی به وظیفه خود عمل نمی‌کنند
گزارش
بسیاری از مردم و حتی مسئولان، جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان را کار شهرداری می‌دانند، اما حقیقت این است که 11ارگان، سازمان و نهاد، در کنار مدیریت شهری وظیفه جمع‌آوری، ساماندهی و بازگشت به زندگی آسیب‌دیدگان اجتماعی را برعهده دارند.