تأکید شهرداری بر تأمین پارکینگ‌های ساختمان پلاسکوی جدید

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: ساختمان جدید پلاسکو می‌تواند پارکینگ خود را در محلی غیر از ساختمان فعلی تأمین کند و هنوز در این خصوص تصمیمی گرفته نشده است.