22
شنبه 4 آبان 1398
شماره 7793
جامعه
23023618
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
۳۵ میلیون ایرانی علیه ویروس هپاتیت B واکسینه شدند و اکنون می‌توانیم بگوییم در افراد پایین‌تر از سن ۲۴ تا ۲۸ سال شیوع هپاتیت بسیار کم است.
کارشناسان در گفت‌وگو با همشهری نسبت به شکاف‌های ایجاد شده بین اعضای خانواده‌ها درکشور هشدار می‌دهند

گسست عاطفی درخانه‌های ایرانی

گزارش
آمارها نشان می‌دهد خط قرمز گفت‌وگوی بین اعضای خانواده‌ها در کشور را رد کرده‌ایم و میانگین گفت‌وگو بین اعضای خانواده‌های ایرانی به 15تا 20دقیقه در روز رسیده است، موضوعی که نشان از یک گسست عاطفی بزرگ بین اعضای خانواده‌ها در کشور دارد.