03
سه شنبه 12 اسفند 1399
شماره 8172
شهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
روز گذشته در حاشیه بازدید از مرکز همایش‌های رازی در شهرری، نشست خبری سازمان فنی و عمرانی شهرداری تهران با حضور اصحاب رسانه و مدیران شرکت یادمان‌سازه، شرکت خاکریزآب، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، سازمان عمران مناطق شهرداری تهران، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران و سازمان مشاور فنی و مهندس شهر تهران برگزار شد.
شهردار
«مجموعه مدیریت شهری باید در مدار اصلی خود قرار گیرد و رویه‌ها طوری تعریف شود که مانع از بازگشت به وضعیت شهرفروشی سابق باشد.»

مازوت رفت، ازن آمد

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران: نقص کاتالیست در خودرو‌های انژکتوری و بخارشدن بنزین حین انتقال، عامل افزایش ازن است
تازه مشکل سوزاندن مازوت در فصل سرد به پایان رسیده که افزایش ازن در فصل گرم خودش را نشان می‌دهد. در هیچ فصلی نمی‌توان از مشکل آلودگی هوا آزاد شد.