اگر شهدا نبودند کشور بارها تجزیه شده بود

شهردار تهران گفت: اگر شهدا نبودند، هر یک از فراز و نشیب‌های انقلاب کافی بود تا کشور تجزیه شود؛ اگر شهدا نبودند، در دفاع‌مقدس نامی از انقلاب و ایران باقی نمی‌ماند و عبور انقلاب از فتنه‌های مختلف وجود نداشت.