10سالگی حضور کاوشگر کنجکاوی در مریخ

ناسا با فرستادن مریخ نورد کنجکاوی به سیاره سرخ در پی رسیدن به پاسخ یک سؤال ساده و در عین حال دشوار است، اینکه در این سیاره زندگی وجود دارد یا خیر؟