کشته‌شدن 3فرمانده طالبان پاکستان در بحبوحه مذاکرات صلح

کشته‌شدن 3فرمانده ارشد طالبان پاکستان که یکشنبه‌شب رخ داد، ضربه سنگینی به این گروه شبه‌نظامی وارد کرده است. نام این فرماندهان «عبدالولی» با نام مستعار «عُمرخالد خراسانی»، «حافظ دولت» و «مفتی حسن» گزارش شده است.