13
سه شنبه 18 مرداد 1401
شماره 8561
سبک زندگی
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

آیا همین برای نکشتن من کافی نیست

روشنا
«‌ای مردم، اگر از در انصاف رفتار کنید به سعادت نزدیک‌ترید و اگر گوش حقیقت‌‌شنو ندارید و منصف نیستید، اندیشه‌های خود را یکی کنید.
ویژه
آش گندم بیشتر در ‌ماه‌های محرم و صفر در استان یزد پخته می‌شود و بسیار لذیذ و مقوی است.
راهنما
قهرمانان کربلا، ‌مجموعه‌ای 7جلدی از قهرمان‌هایی است که در واقعه عاشورا حضور داشتند، داستان‌هایی برگرفته از واقعیت که منصوره مصطفی‌زاده برای کودکان به نگارش درآورده است.

مالک پروژه‌های ناتمام

سرانجام رساندن کارهای نیمه‌تمام حس خوشایندی در زندگی ایجاد می‌کند
گزارش
کارهای نیمه‌تمامی که مدت‌هاست روی هم تلنبار شده‌اند و هزار‌ویک دلیل برای انجام نشدن‌شان در ذهن‌مان بافته‌ایم تبدیل به یک معضل شده‌اند.