پایان 11روز انتظار

11روز پس از وقوع سیل مرگبار در فیروزکوه، جست‌وجوها برای یافتن آخرین مفقودی این حادثه که سربازی جوان بود، با کشف پیکر او به پایان رسید.