شهرهای زیارتی وضعیت سفید ندارند

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی در زمینه شاخص‌های تقسیم بندی کشور به سه وضعیت سفید، زرد و قرمز اظهار داشت: رنگ‌‌ها به معنی عادی‌شدن وضعیت نیست و این تقسیم‌بندی به معنی برنامه‌ریزی برای بازگشایی اماکن مذهبی، اجتماعات اجتماعی و بازگشایی بنگاه‌های اقتصادی است.