3
سه شنبه 9 اردیبهشت 1399
شماره 7928
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

همصدایی و تقدم‌بخشی به اولویت‌ها به جای اقدامات نمایشی

در سالی که گذشت هر‌چند که سال دشواری بود و درگیر انواع مشکلات مانند تحریم‌ها، گرانی و تورم و... بودیم، شورای شهر به‌عنوان نماینده شهروندان تهرانی دستاوردهای قابل‌توجهی داشته است که نمی‌توان آنها را کتمان کرد.
ویژه
دو قرارداد تولید 630واگن یکی به تعداد 420دستگاه و دیگری به تعداد 210دستگاه برای شبکه متروی تهران با شرکت‌های واگن‌سازی‌ داخل کشور منعقد می‌شود.
مسابقه بین‌المللی «ایده‌هایی برای طرح انطباق کاربری و بازآفرینی کارخانه سیمان ری» با هدف دریافت برترین و خلاقانه‌ترین ایده‌های طراحی و برنامه‌ریزی برای احیا و بازآفرینی کارخانه سیمان ری به همراه پیشنهاد توجیهی و طرح اقتصادی FS آن برگزار می‌شود.

رنج پایتخت از رهاشدگی حریم

معاون وزیر کشور و مدیرکل حریم شهر تهران از راهکارهای کنترل اپیدمی بیماری‌ها به شهر تهران می‌گویند
حاشیه گسترده پایتخت در روزهای پرالتهاب کرونایی به حال خود رها شده است.
قدردانی مدیریت شهری از خانواده دکتر مهدی وریجی نخستین شهید بخش سلامت شهرداری تهران در مبارزه با کرونا.
PDF شهر
کوتاه شهر
انتخابات هیأت رئیسه سومین سال شورای‌عالی استان‌ها برگزار و نتیجه آن به وزارت کشور اعلام شد.