شرایط جذب سربازمعلم ابلاغ شد

​​​​​​​معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش ‌و پرورش با ارسال دستورالعملی ضوابط و سهمیه جذب سربازمعلم‌ها را به ادارات کل آموزش‌ و پرورش ابلاغ کرد.