از مجمع روحانیون مبارز تا جمهوریت

یک حزب به مجموعه احزاب جریان اصلاح‌طلبی در کشور اضافه شد و بر تعدد شاخه‌های حزبی و تشکیلاتی این جریان ذیل جبهه اصلاح‌طلبی افزود