انگلیس؛ روز پس از انتخاب

بوریس جانسون در نخستین گام باید ترکیب جدید کابینه دولت انگلیس را اعلام کند
بوریس جانسون روز گذشته با وعده به سرانجام رساندن برگزیت طی 3‌ماه آینده، پست نخست‌وزیری را از ترزا می‌تحویل گرفت.