«برهم صالح» امروز در تهران

رئیس‌جمهور عراق در صدر هیأتی عالی‌رتبه امروز شنبه ۲۶ آبان به تهران سفر می‌کند.