22
شنبه 26 آبان 1397
شماره 7529
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
سوءاستفاده جنسی یکی از معضلات عمده همه جوامع است که تبعات سنگینی در کوتاه‌مدت و درازمدت دارد.
«با گذر از دوران کنونی در آینده‌ای نزدیک می‌توانیم شاهد رونق صنعت رسانه در کشور باشیم.»

زنگ‌خطر شوشتر

کارشناسان در گفت‌وگو با همشهری از ضرورت آموزش‌های خود مراقبتی جنسی و آگاه‌سازی‌ کودکان و نوجوانان می‌گویند
گزارش
گروه اجتماعی: اخبار تجاوز و اذیت و آزار کودکان در چند سال اخیر آنقدر متواتر و پرتعداد بوده است که دیگر حساب آن از دست افکار عمومی خارج شده و کسی نمی‌داند آخرین مورد چه شد و به کجا رسید