3
شنبه 26 آبان 1397
شماره 7529
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بررسی 8 برنامه پیروز حناچی، ‌شهردارجدید برای تهران

بازگشت به هویت تاریخی

پیروز حناچی در نخستین واکنش پس از انتخاب به‌عنوان شهردار به «طهران» سلام کرد احیای هویت تهران از مهم‌ترین محورهای برنامه اوست
گزارش
نیاز اصلی تهران چیست؟ با گذشت بیش از یک‌سال از فعالیت مدیریت شهری دوره پنجم، پاسخ این سؤال کمی روشن شده است؛ حالا می‌توان گفت که 5نیاز اصلی پایتخت کشور، اول ثبات مدیریتی، دوم مبارزه با فساد، سوم خلاقیت و نوآوری، چهارم به‌کارگیری نیروهای خلاق و پنجم درآمدزایی و کاهش هزینه‌هاست.