واکنش سازمان حفاظت محیط‌زیست به مطلب «پروژه هزار میلیارد تومانی برای آلوده‌کردن تالاب انزلی»
جوابیه سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به یادداشت دکتر حسین آخانی، استاد زیست شناسی دانشگاه تهران که با عنوان« پروژه هزار میلیارد تومانی برای آلوده کردن تالاب انزلی » در همین صفحه منتشر شده بود، عینا در پی می‌آید:«بازگشت به درج پاسخ شهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان پیرامون موضوع «پروژه هزار میلیارد تومانی برای آلوده کردن تالاب انزلی» در تاریخ 9/24/ 1397 که مورد تایید این سازمان هم بوده است و توضیحات آن روزنامه محترم، پاسخ به مسائل مطرح شده در حاشیه پاسخ فوق، اجتناب‌ناپذیر است.